Böcker utgivna på Epok

Epok förlag ger ut svensk skräck och Science fiction. Förlaget startades våren 2014 och togs i december över av Elin Holmerin. Förlaget drivs nu som imprint till Undrentide.