Belätet

Belaetet

E-novell. Tolvhundratalets Sverige är ett hårt land. Som träl eller stugsittare är man helt utlämnad åt överhetens godtycke. Att vara träl är att vara rättslös. Man har inte ens någon heder. Ändå finns det lagar och rättskipning. Men om man står utanför det gudfruktiga samhället, finns det kanske ändå någon sorts gudomlig rättvisa?

Elisabeth Östnäs bor i Lund tillsammans med man och tre barn (och en ohängd jycke), och arbetar med text i alla former. Hennes stora intresse är historia och religionshistoria och hon skriver gärna utifrån detta. 2012 debuterade hon med ”Feberflickan”, en roman som inspirerats av Lizzie Borden. För tillfället arbetar hon med en serie ungdomsböcker som utspelar sig på vikingatiden.

Mondo