Epok i pressen

”När träden tar över.” Finn Cederberg i magasinet Naturvetare (nr 6 2014, sid 53).

”Svensk skräck har helt klart framtiden för sig…” Close-Up Magazine recenserar Bländverk (juli 2014).

”Svensk genrelitteratur berikas med feministiska skräckinslag.” Susanne Samuelsson intervjuad i Fria Tidningen (maj 2014).