Johan Lindbäck

Johan Lindbäck

Johan Lindbäck

Jag skrev Det magiska förbundet eftersom jag alltid älskat episk fantasy men kände att jag saknade någonting hos det som redan fanns utgivet. Jag saknade någonting som utspelar sig i främmande världar, bland hjältar, magi, försvunna skatter och uråldriga hemligheter men som även tar upp vardagsnära teman som vem som helst kan känna igen från sin egen vardag. Det magiska förbundet handlar om kampen mellan magikerna som tog makten över riket Dianor och de undanträngda rebellerna som kämpar för att återerövra sitt eget rike, men det handlar även om den personliga kamp som vi alla går igenom. Jakten på en identitet, ett svar på frågan Vem är jag? Mina böcker utspelar sig inte i vår värld, men de skildrar ändå våra problem. Jag vill visa att fantasy på sätt och vis även kan vara verklighet.

Johan Lindbäck föddes i Bollnäs år 1981. Numer är han bosatt i Kiruna tillsammans med sin hustru Maria.

Kommande titlar i Det magiska förbundet:

Silverspegeln, Det helande landet, Kristalltornet, Andarnas port, Den försvunna staden, Den eviga drömmen.

Aktuella titlar:

Skuggan över DianorBlandverk